ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

 

ISO 22000 standardı, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketler için üreticiden tüketiciye güvenlik ve gıda hijyeni için yönetim sisteminin gereksinimlerini tanımlar. ISO 22000 standardı, gıda sektöründe faaliyet gösteren ve ISO 22000 belgesi alarak güvenlik ve gıda hijyenini yönetim sistemine entegre etmek isteyen her şirket için geçerlidir. Gıda güvenliği ve hijyen risklerinin belirlenmesinde ve kontrollü bir şekilde uygulanmasında sistematik bir yaklaşım sunar.

ISO 22000 Eğitimi ile İstikrarlı Adımlar Atın!

ISO 22000 standartlarına uygun gıda güvenliği için bir yönetim sisteminin kurulması, bilinen ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına büyük ölçüde benzerdir. Odak noktası, gıda güvenliğine yönelik olası tüm tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrolüdür. Resmi ISO 22000 belgesi almak için öncelikle standartlara uyumu sağlayabilecek kalifiye bir ekip oluşturulması gerekecektir.

Bu süreçte ISO 22000 eğitimi sunan kilavuzdanismanlik.com profesyonel bir ISO danışmanlık firması ile iletişime geçebilirsiniz. ISO 22000 eğitimleri, ölçüm yöntemleri, ürün yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi, kimyasal karakterizasyon ve performans gibi konularda kapsamlı bilgilendirmeyi içerir. Her bir katılımcıya, profesyonel figür için gerekli becerileri sağlayacak şekilde yapılandırılır. Bireysel katılımcıların gereksinimlerine bağlı olarak farklı çözümler vardır. ISO 22000 eğitimleri istikrarlı bir şekilde ilerlemenize yardımcı olacaktır.